Espais de treball

Grups d'especialització

La nostra firma disposa de quatre espais d'especialització.


Aquests equips es composen de professionals de diferents àrees de pràctica que treballen conjuntament per a aconseguir una millor eficàcia i segurament a l'assessorament, transacció o resolució de disputes.

Cada equip és autònomo i dimensionable en funció de les necessitats del cliente i del seu pressupost.

Emprendeduria
Emprenedoria

Presta serveis jurídics a noves empreses amb alt potencial de creixement, empreses de base tecnològica en fase d'expansió, i també a inversors privats i acceleradores d'empreses.

internacional
Internacional

El grup es dedica principalment a l'expatriació e impatriació de directius, apertura de sucursals o filials, contractació internacional i arbitratge multipaís.

seguros
Dret d'assegurances

El nostre equip d'assegurances té anys d'experiència a la gestió de sinistres i conflictes amb companyies asseguradores, mediadors i brokers.

gestion
Gestió d'empreses

La nostra àrea d'assessoria i gestió d'empreses inclou tots els serveis que necessita una activitat empresarial al seu dia a dia.

Emprenedoria

El nostre equip especialitzat en emprenedors i startups està format per advocats, economistes i experts en organització d'empreses.

Ens centrem a l'assessorament legal global en innovació tecnològica i digital, incloent-hi blockchain i tecnologies derivades.

Comerç electrònic

Ajudem també en la gestió de les obligacions legals de les botigues online i comerç electrònic en general.

També implicacions legals i fiscals de l'ús de la blockchain, tokens, i criptoactius.

Creació ràpida d'empreses

Som punt homologat d'atenció a l'emprenedor (PAE) del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), dependent del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España.

Amb això podem crear societats en pocs dies, molt més ràpid que de la manera tradicional.

Durant la posada en marxa

Assessorament previ a la posada en marxa de la teva empresa, tant des del punt de vista econòmic com d'impostos, persones i compliment normatiu.

Durant la vida de l'empresa

Assessorament durant els primers anys de vida de l'empresa per evitar els errors més freqüents, ajudar a valorar l'empresa en cas d'entrada d'inversions, capital-risc, VC...

Internacional

Equip format per advocats mercantilistes, especialistes en comerç internacional i financers, amb coneixement fluid de l'anglés i el francés.

Ajudem a catalans que vulguin implantar-se o invertir a altres països, directament o mitjançant els nostres col·laboradors arreu del món.

Andorra
També prestem servei d'implantació personal o empresarial a ANDORRA des de la seva recent apertura internacional, amb una unitat establerta al Principat que pot gestionar tots els processos relacionats amb el país.
internacional
seguros

Dret d'assegurances i distribuïdors

El nostre equip d'asegurances té anys d'experiència en la gestió de sinistres i conflictes amb companyies asseguradores, mediadors i brokers.

Es composa d'advocats experts en litigis, pèrits de totes les branques d'activitat i mediadors titulats d'assegurances.

Mitjançant la nostra consultora independent INSURA, col·laborem també en la prestació de serveis jurídics i econòmics especialitzats únicament en corredories d'assegurances i agències de subscripció.

Assessorem a agrupacions de mediadors

Som assessors jurídics de diverses agrupacions i associacions de corredories d'assegurances. Ajudem en la creació de les agrupacions, gestió de les seves normes internes i comunicació de totes les obligacions necessàries davant els organismes reguladors del sector assegurador.

Gestió empresarial

Impostos

• Tramitació i confecció de declaracions tributàries

• Contestació a requeriments, inspeccions d'Hisenda

• Declaració de béns a l'estranger

• Auditories fiscals.

• Confecció del dossier d'operacions vinculades.

Àrees de pràctica

Serveis que prestem

Litigis

Reclamació i defensa davant Tribunals civils, mercantils, socials i administratius.

Patrimoni i sucessions

Protecció d'actius familiars, estructuració de patrimoni familiar, protocol familiar, herències, testaments, donacions.

Mercantil

Creació, gestió i liquidació de societats mercantils, associacions, fundacions, holdings, consells d'administració.

Contractes mercantils, immobiliaris, particulars.

Fiscalitat

Análisi fiscal, informes, recursos contra les administracions tributàries.

Les nostres oficines

CRM form will load here

¿Quieres que te ayudemos?

EMIN LEGAL

Travessera de Gràcia 73

08006 Barcelona (Spain)

Tel. +34 937 362 497

Contactar
Utilizamos cookies
Preferencias de las cookies
A continuación, encontrará información sobre los propósitos para los cuales nosotros y nuestros socios utilizamos cookies y procesamos datos. Puede establecer sus preferencias para el procesamiento y/o consultar más información en los sitios web de nuestros socios.
Cookies analíticas Desactivar todo
Cookies funcionales
Otras cookies
Utilizamos cookies para personalizar el contenido y los anuncios, proporcionar las funciones que utilizan las redes sociales y analizar nuestro tráfico. Obtener más información sobre nuestra política de cookies.
Detalles Entiendo
Cookies