GESTIÓ SOCIETÀRIA

La nostra àrea d’assessoria i gestió d’empreses i autònoms inclou tots els serveis que necessita una activitat empresarial al seu dia a dia:

Comptabilitat:
 • Llibres obligatoris de comptabilitat, des de zero o només a la part del procés que el nostre client ens demani.
 • Confecció d’informes financers.
 • Anàlisi de dades de l’empresa.
 • Controls pressupostaris.
Impostos:
 • Tramitació i confecció de declaracions tributàries
 • Contestació de requeriments i inspeccions d’Hisenda.
 • Informació sobre novetats fiscals d’interés per al nostre client.
 • Declaració de béns a l’estranger.
 • Auditories fiscals.
 • Confecció del dossier d’operacions vinculades.
Nòmines i Assegurances socials:
 • Gestió complerta de les obligacions mensuals de les empreses a l’àmbit laboral.
 • Confecció de nòmines
 • Gestió d’assegurances socials, TC1, TC2...
 • Altes i baixes d’empleats
 • Assessorament previ a la contractació de treballadors
 • Confecció dels contractes de treball
 • Assistència a reclamacions laborals, acomiadaments, conciliacions...

volver

email  |  Tel. +34 937 362 497  |  Fax +34 937 842 098

contacta

twitter