DRET D'ASSEGURANCES

El nostre equip d’assegurances acumula anys d’experiència en la gestió de sinistres i conflictes amb companyies asseguradores, mediadors i brokers.

Es composa d’advocats experts en litigis, pèrits de totes les branques d’activitat i brokers d’assegurances titulats.

Mitjançant la nostra consultora independent INSURA, col·laborem també a la pretació de serveis jurídics i econòmics especialitzats únicament en Corredories d’Assegurances i agències de subscripció.

volver

email  |  Tel. +34 937 362 497  |  Fax +34 937 842 098

contacta

twitter